Centar za rehabilitaciju NADA

Ukupni kapacitet ustanove u sjedištu Centra za rehabilitaciju Nada u Karlovcu omogućuje pružanje usluga smještaja, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije za najviše 194 korisnika. Podružnica u Vojniću omogućuje smještaj 175 osoba.

Briga o korisnicima povjerena je stručnom kadru ustanove i to:

  • socijalni radnik
  • defektolog
  • fizioterapeut
  • radni terapeut
  • medicinska sestra.  

Vanjski stručnjaci članovi stručnog tima ustanove su:

  • liječnik specijalist opće medicine
  • liječnik specijalist fizijatar
  • liječnik specijalist psihijatar

Tehničko osoblje koje se brine o korisnicima su ekonom ustanove, administrativno osoblje  te ostalo tehničko osoblje neophodno za pružanje usluga smještaja i prehrana.