Centar za rehabilitaciju NADA

Ukupni smještajni kapacitet ustanove u sjedištu Centra za rehabilitaciju Nada u Karlovcu omogućuje pružanje usluga smještaja, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije za najviše 194 korisnika. Podružnica u Vojniću omogućuje smještaj 175 korisnika.


Briga o korisnicima povjerena je stručnom timu ustanove kojeg čine:

  • socijalni radnik
  • defektolog
  • fizioterapeut
  • radni terapeut
  • medicinska sestra.  

Vanjski stručnjaci članovi stručnog tima ustanove su:

  • liječnik specijalist opće medicine
  • liječnik specijalist fizijatar
  • liječnik specijalist psihijatar

Osoblje koje se brine o korisnicima su i ekonom ustanove, administrativno osoblje te ostalo tehničko i pomoćno osoblje neophodno za pružanje usluga smještaja i prehrane.