Usluge koje nudimo

Centar za rehabilitaciju NADA nudi usluge:

  • stanovanja i prehrane prema normativima
  • njege i brige o zdravlju
  • fizikalne terapije
  • radne terapije
  • socijalnog rada
  • psihosocijalne rehabilitacije

Zdravstvena skrb o korisnicima obuhvaća: provođenja mjera opće i specijalne njege korisnika, primjena i nadzor terapije prema pisanoj uputi liječnika te provođenje zdravstvene skrbi u ustanovi od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite ( liječnik opće prakse,stomatolog ), te liječnika specijalista( psihijatar, fizijatar i ginekolog).

Radno terapijske aktivnosti osmišljene su kroz individualni i grupni rad s obzirom na potrebe i sposobnosti korisnika i to kroz proizvodno kreativne aktivnosti, radno okupacijske aktivnosti,aktivnosti svakodnevnog života, glazboterapija, drama terapija te slobodno vrijeme i socijalizacija.

Rad fizioterapeuta sastoji se od  provođenja kineziterapije odnosno medicinske gimnastike te fizikalnih procedura ( elektrostimulacija i terapija ultrazvukom).