Usluge koje nudimo

Centar za rehabilitaciju NADA nudi usluge:Centar za rehabilitaciju NADA nudi socijalnu uslugu smještaja, koja uključuje sljedeće:

  • stanovanje i prehranu prema normativima
  • njegu i brigu o zdravlju
  • fizikalnu terapiju
  • radnu terapiju
  • socijalni rad
  • psihosocijalnu rehabilitaciju.

Korisnici dolaze na smještaj u našu ustanovu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

Zdravstvena skrb o korisnicima obuhvaća: provođenje mjera opće i specijalne njege korisnika, primjena i nadzor terapije prema pisanoj uputi liječnika te provođenje zdravstvene skrbi u ustanovi od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite (liječnik obiteljske/opće medicine, stomatolog), te liječnika specijalista (psihijatar, fizijatar i ginekolog).

Radno terapijske aktivnosti osmišljene su kroz individualni i grupni rad s obzirom na potrebe i sposobnosti korisnika, i to kroz proizvodno kreativne aktivnosti, radno okupacijske aktivnosti, aktivnosti svakodnevnog života, glazboterapija, drama terapija te slobodno vrijeme i socijalizacija.

Rad fizioterapeuta sastoji se od provođenja kineziterapije odnosno medicinske gimnastike te fizikalnih procedura (elektrostimulacija i terapija ultrazvukom).